a
       
a   20
 
aFolija  
Šifra Naziv proizvoda Model - -  
45.04.600 TS folija 400x0,06 mm Pića - -  
45.04.800 TS folija 420x0,08 mm Pića - -  
45.04.700 TS folija 440x0,07 mm Pića - -  
45.05.800 TS folija 500x0,08 mm Parket - -  
45.06.700 TS folija 620x0,07 mm Briketi - -  
45.06.701 TS folija 650x0,07 mm Briketi - -  
45.25.100 TS folija 2500x0,100 mm polucrijevo - -  

Vlastita proizvodnja

 

20


Folija

 
   

 

 
(R) PRAMAT d.o.o. Sva prava pridržana 2008.